Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmVốn lưu động có thể quá cao?

Tỷ lệ vốn lưu động của công ty có thể quá cao theo nghĩa là tỷ lệ quá cao thường được coi là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động kém. Một tỷ lệ cao có thể có nghĩa là một công ty đang để lại một số lượng tài sản tương đối lớn không sử dụng cho mục đích tái đầu tư vốn sẵn có để phát triển và mở rộng kinh doanh của mình.
 
Hiểu về vốn lưu động
 
Vốn lưu động là một khái niệm quan trọng trong phân tích cơ bản của một công ty. Việc kiểm tra vị trí vốn lưu động của công ty cung cấp một dấu hiệu cho thấy âm thanh tài chính của công ty là như thế nào và nó được quản lý hiệu quả như thế nào. Tỷ lệ vốn lưu động được coi là một chỉ số quan trọng của thanh khoản và thường được sử dụng kết hợp với tỷ lệ hiện tại để đánh giá khả năng của công ty để xử lý tất cả các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty.
 
Vốn lưu động có thể quá cao?
 
Tỷ lệ vốn lưu động được tính bằng cách chia tài sản ngắn hạn của công ty với các khoản nợ hiện tại. Để tính toán này, tài sản ngắn hạn là tài sản mà công ty dự kiến ​​được chuyển đổi thành tiền mặt trong vòng một năm hoặc một chu kỳ kinh doanh. Điều này bao gồm các khoản mục như hàng tồn kho, khoản phải thu tài khoản và tiền mặt hoặc tương đương tiền. Nợ ngắn hạn bao gồm các khoản phải trả tài chính, cho thuê, thuế thu nhập và cổ tức phải trả.
 
Việc kiểm tra vốn lưu động có tính đến các yếu tố chính trong hoạt động kinh doanh cơ bản của công ty, chẳng hạn như hàng tồn kho, các khoản phải thu khách hàng và các khoản phải trả tài khoản. Một công ty quản lý từng yếu tố quan trọng này được phản ánh như thế nào trong tỷ lệ vốn lưu động của công ty. Việc xử lý một cách hiệu quả hoặc không hiệu quả bất kỳ hoạt động kinh doanh cơ bản nào ảnh hưởng rõ ràng đến vị trí vốn lưu động của công ty.

Đánh giá quản lý vốn lưu động

Tỷ lệ vốn lưu động là 1.0 cho thấy tài sản tài chính sẵn có của công ty chính xác phù hợp với các khoản nợ ngắn hạn hiện tại của công ty. Trong khi tỷ lệ 1.0 cho thấy một công ty có thể đáp ứng đầy đủ các nghĩa vụ ngắn hạn của mình, các nhà phân tích muốn thấy tỷ lệ cao hơn 1.0, cho thấy công ty có số vốn lưu động vượt quá chỉ có thể trả chi phí của mình. Vốn lưu động dư thừa cung cấp một số tiền mặt đệm chống lại các chi phí bất ngờ và có thể được tái đầu tư vào sự tăng trưởng của công ty. Tỷ lệ dưới 1.0 là không thuận lợi, vì nó cho thấy tài sản hiện tại của công ty không đủ để trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn của họ.
 
Một tỷ lệ vốn lưu động ở đâu đó giữa 1,2 và 2,0 thường được coi là một dấu hiệu tích cực của thanh khoản đầy đủ và sức khỏe tài chính tổng thể tốt. Tuy nhiên, tỷ lệ cao hơn 2.0 có thể được diễn giải tiêu cực. Một tỷ lệ quá cao cho thấy công ty đang cho phép dư thừa tiền mặt và các tài sản khác chỉ ngồi một cách nhàn rỗi hơn là tích cực đầu tư vốn sẵn có của mình trong việc mở rộng kinh doanh của công ty. Điều này cho thấy quản lý tài chính kém và mất cơ hội kinh doanh.
 
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn