Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmTỷ lệ chi phí ban ngành là gì?

 
KẾ TOÁN HÀ NỘI - ĐÀO TẠO KẾ TOÁN TPHCM chia sẻ kiến thức về  Tỷ lệ chi phí phòng ban được sử dụng bởi nhiều nhà sản xuất thay vì sử dụng một duy nhất, tỷ lệ chi phí toàn nhà máy . Lý do cho tỷ lệ chi phí của bộ là một nhà sản xuất có thể sản xuất nhiều sản phẩm đa dạng, sử dụng các quá trình khác nhau (mỗi trong đó có chi phí khác nhau). Để minh họa, chúng ta hãy giả định rằng một nhà sản xuất có ba hoạt động với từng xảy ra trong một bộ phận riêng biệt:
 
- Dept # 1 sử dụng một máy tinh vi lớn có chi phí $ 900,000
 
- Dept # 2 sử dụng một nhỏ máy $ 40,000 để tinh chỉnh các sản phẩm sắp ra của nợ # 1
 
- Dept # 3 là một bổ sung, quy trình bắt buộc sử dụng một máy $ 10.000
 
Khi các nhà sản xuất chia tổng chi phí sản xuất của mình cho năm sắp tới của tổng số giờ máy tính cho các năm sắp tới, kết quả là một tỷ lệ chi phí toàn nhà máy là $ 30 . Nếu sản phẩm A đòi hỏi 7 giờ trong Dept # 1 và 1 giờ trong Dept # 2, nó sẽ có chi phí giao của $ 240 [(7 + 1) X $ 30]. Nếu sản phẩm B yêu cầu 2 giờ trong Dept # 1, 2 giờ trong Dept # 2, và 4 giờ trong Dept # 3, nó cũng sẽ được chỉ định trên không của 240 $ [(2 + 2 + 4) x $ 30]. Khi khoa tốc trên cao được tính toán, tỷ lệ chi phí sản xuất cho Dept # 1 là $ 50 mỗi giờ máy (do hàm lượng cao các khấu hao, điện, bảo trì, vv). Tỷ lệ chi phí cho mỗi giờ máy cho Dept # 2 là $ 20, và $ 15 cho Dept # 3. Sử dụng các tỷ lệ chi phí của bộ chính xác hơn sản phẩm A sẽ được phân công trên không của 370 $ [(7X $ 50) + (1X $ 20)]. Sản phẩm B sẽ được chỉ định phí của $ 200 [(2X $ 50) + (2X $ 20) + (4X $ 15)]. Có nhiều, tỷ lệ chi phí của bộ sẽ phản ánh tốt hơn các chi phí sản xuất sản phẩm A và sản phẩm B so với sử dụng một duy nhất, nhà máy tỷ lệ chi phí -wide.
 
>> Mời bạn tham khảo : Học kế toán ở đâu tốt nhất TPHCM
Bình luận

Bình luận

asssssss âsa
2018-09-25 08:46:08

ghi nhận là TSCĐ sơ đồ tài khoản 131 triển khai được tập vô hình được tập sơ đồ tài khoản 141 hợp vào TK 241 hợp vào chi phí sơ đồ tài khoản kế toán tscđ "Xây dựng cơ SXKD trong kỳ. sắp xếp tên theo abc trong excel bản dở dang" (2412). Trường hợp xét hàm Excel cơ bản “TSCĐ vô hình".

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn