Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcm


 
 

Tra cứu Tổng quan về Công thức

 
Bằng cách kết hợp của Excel hàm VLOOKUP với hàm COLUMN chúng ta có thể tạo ra một công thức tra cứu mà cho phép bạn để trả lại nhiều giá trị từ một hàng duy nhất của một cơ sở dữ liệu hoặc bảng dữ liệu.
 
Trong ví dụ thể hiện trong hình trên, công thức tra cứu làm cho nó dễ dàng để trả lại tất cả các giá trị - chẳng hạn như giá cả, một phần số, và nhà cung cấp - liên quan đến các phần khác nhau của phần cứng.
 
Excel VLOOKUP - CỘT Formula Bước của Bước Hướng dẫn
 
Sau các bước được liệt kê dưới đây tạo ra công thức tra cứu nhìn thấy trong hình trên đó sẽ trở lại nhiều giá trị từ một bản ghi dữ liệu duy nhất.
 
Công thức tra cứu đòi hỏi hàm COLUMN được lồng bên trong VLOOKUP.
 
Làm tổ một chức năng liên quan đến việc xâm nhập vào chức năng thứ hai là một trong những đối số cho hàm đầu tiên.
 
Trong hướng dẫn này, hàm COLUMN sẽ được nhập là số chỉ số cột đối số cho hàm VLOOKUP.
 
Bước cuối cùng trong các hướng dẫn liên quan đến việc sao chép công thức tra cứu các cột bổ sung để lấy giá trị bổ sung cho phần lựa chọn.
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn