Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmLàm thế nào nên một khoản vay lãi suất chỉ được ghi lại?

Sự cân bằng yếu về sự quan tâm chỉ cho vay là một trách nhiệm . Nếu không có khoản nợ gốc nào đến hạn trong vòng 12 tháng kể từ ngày lập bảng cân đối kế toán , toàn bộ số dư gốc được báo cáo là nợ dài hạn địa chỉ học kế toán tại minh khai
 
Nếu tiền lãi của tháng hiện tại được trả vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, sẽ không có khoản nợ phải trả. Việc thanh toán lãi hàng tháng sẽ được ghi nợ vào Chi phí Tiền lãi và sẽ được ghi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Theo kế toán lũy kế lãi suất đã xảy ra nhưng chưa được thanh toán vào ngày của bảng cân đối kế toán, Được báo cáo như một khoản nợ phải trả hiện tại như lãi phải trả hoặc lãi phải trả phải trả và cũng được báo cáo là Chi phí lãi trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh. Lãi trong tương lai không được báo cáo trên báo cáo tài học kế toán ở đâu tốt nhất Hà Nội

Tại sao chi phí cho vay được phân bổ?

Khi chi phí cho vay là đáng kể, chúng phải được phân bổ lại theo nguyên tắc phù hợp . Nói cách khác, tất cả các chi phí của một khoản vay phải được kết hợp với các kỳ kế toán khi khoản vay là chưa thanh toán. 
 
Để làm rõ điều này, chúng ta hãy giả định rằng một công ty phải chịu khoản phí hợp pháp, kế toán và đăng ký là 120.000 đô la trong tháng hai để nhận khoản vay 4 triệu đô la với mức lãi suất hàng năm là 9%. Khoản vay sẽ bắt đầu vào ngày 1 tháng 3 và toàn bộ $ 4 triệu tiền gốc sẽ đến hạn 5 năm sau. Chi phí của khoản vay của công ty sẽ là $ 360,000 ($ 4 triệu X 9%) lãi suất mỗi năm trong năm năm cộng với chi phí vay một lần là 120.000 đô la trung tâm đào tạo kế toán tại hải phòng
 
Sẽ là sai lạc khi báo cáo toàn bộ 120 đô la, 000 chi phí cho vay như chi phí của một tháng. Do đó, nguyên tắc phù hợp đòi hỏi mỗi tháng trong suốt thời hạn của khoản vay , công ty phải báo cáo chi phí lãi vay 2.000 đô la (120.000 đô la chia cho 60 tháng) cho chi phí lãi vay cộng với chi phí lãi vay là 30.000 đô la một tháng (4 triệu đô la x 9% Mỗi năm = 360.000 đô la một năm chia cho 12 tháng một năm). Sự kết hợp của việc khấu trừ chi phí vay nợ cộng với chi phí lãi vay sẽ là tổng chi phí lãi hàng tháng là 32.000 đô la cho 60 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. 000 chia cho 60 tháng) chi phí lãi vay cho chi phí vay ngoài chi phí lãi vay là 30.000 đô la một tháng (4 triệu đô la x 9% mỗi năm = 360.000 đô la một năm chia cho 12 tháng một năm). Sự kết hợp của việc khấu trừ chi phí vay nợ cộng với chi phí lãi vay sẽ là tổng chi phí lãi hàng tháng là 32.000 đô la cho 60 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3. 000 chia cho 60 tháng) chi phí lãi vay cho chi phí vay ngoài chi phí lãi vay là 30.000 đô la một tháng (4 triệu đô la x 9% mỗi năm = 360.000 đô la một năm chia cho 12 tháng một năm). Sự kết hợp của việc khấu trừ chi phí vay nợ cộng với chi phí lãi vay sẽ là tổng chi phí lãi hàng tháng là 32.000 đô la cho 60 tháng bắt đầu từ ngày 1 tháng 3.
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn