Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmTài liệu tự học excel cho người chưa biết

Tài liệu hướng dẫn tự học excel bắt đầu từ cơ bản. Tức bạn chưa biết gì excel bạn có thể học theo bộ tài liệu sau đây rất bổ ích cho các bạn

Sau đây là một số .nội dung bạn sẽ được học trong tài liệu tự học excel này

- Hướng dẫn sử dụng excel
- Các thành phần trong cửa sổ Excel 
- Cấu trúc bảng tính Excel 
- Các thao tác cơ bản với tập tin, bảng tính
- Khai báo thông số môi trưởng.
- Thao tác nhập liệu trong excel
- Phân loại dữ liệu trong excel
- Hiệu chỉnh dữ liệu
- Khối, phạm vi thao tác trong excel
- Làm việc với dữ liệu kiểu công thức.
- Định dạng dữ liệu
- Hiệu chỉnh bảng tính
- Làm việc với Hàm tỏng excel
- Làm việc với cơ sở dữ liệu
- Các hàm trong cơ sở dữ liệu
- Chèn hình ảnh, đồ thị
- In bảng tính
- Bài tập thực hành trên excel
 
Đây là dạng tài liệu kể cả các bạn chưa học hay đã học đều có thể đọc, tìm hiểu, nâng cao kinh nghiệm thực tế của mình.
 
 

Tự học excel tự mình làm thầy

Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn