Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcm


 
Một chi phí gia tăng là sự gia tăng trong tổng chi phí phát sinh từ sự gia tăng trong sản xuất hoặc hoạt động khác. Ví dụ, nếu tổng chi phí của công ty tăng từ $ 320,000 đến $ 360,000 như là kết quả của việc tăng giờ máy từ 8.000 đến 10.000, chi phí gia tăng của 2.000 giờ máy là $ 40,000. các chi phí gia tăng cũng được gọi là các chi phí khác biệt .
 
Chi phí gia tăng là chi phí có liên quan để đưa ra quyết định ngắn hạn giữa hai lựa chọn thay thế.
 
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn