Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmLợi tức tối thiểu là gì?

 
Đào tạo Kế toán ở Vĩnh phúc Trong ngân sách vốn , lợi tức tối thiểu là mức tối thiểu mà một công ty kỳ vọng thu được khi đầu tư vào một dự án. Do đó lợi tức tối thiểu cũng được gọi là của công ty tỷ lệ lợi nhuận hoặc lãi suất mục tiêu .
 
Để cho một dự án được chấp nhận, nó tỷ lệ hoàn vốn nội bộ phải bằng hoặc cao hơn mức lợi tức tối thiểu. Các lợi tức tối thiểu cũng được sử dụng để chiết khấu dòng tiền của dự án trong việc tính toán giá trị hiện tại ròng .
 
Tỷ lệ rào cản tối thiểu thường là công ty của chi phí vốn (một sự pha trộn của các chi phí nợ và chi phí vốn chủ sở hữu). Tuy nhiên, lợi tức tối thiểu sẽ được tăng thêm cho các dự án có nguy cơ lớn hơn và khi công ty có một sự phong phú của các cơ hội đầu tư cho lớp đào tạo kế toán ở Hải Dương
 
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn