Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmHướng dẫn hạch toán tài khoản 311 - Vay ngắn hạn

 
Tài khoản 311 Vay ngắn hạn là các khoản vay có thời hạn trả trong vòng một chu kỳ sản xuất, kinh doanh bình thường hoặc trong vòng một năm tài chính của doanh nghiệp. 
Tài khoản vay ngắn hạn 311 không có tài khoản cấp 2.
 
Kết cấu của tài khoản vay ngắn hạn 311:
 
Bên Nợ Bên Có
- Số tiền đã trả về các khoản vay ngắn hạn;
 
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm (Do đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ).
 
 
- Số tiền vay ngắn hạn;
 
- Số chênh lệch tỷ giá hối đoái tăng (Do đánh giá lại nợ vay bằng ngoại tệ).
 
Số dư bên Có:
 
Số tiền còn nợ về các khoản vay ngắn hạn chưa trả.
 
 
Một số nghiệp vụ phát sinh với tài khoản 311 - Vay ngắn hạn:
 
- Vay tiền để trả nợ người bán, trả nợ dài hạn, trả nợ tiền vay dài hạn, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán
 
Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả
 
Nợ TK 341 - Vay dài hạn
 
Nợ TK 342 - Nợ dài hạn
 
     Có TK 311 - Vay ngắn hạn.
 
 
- Nếu vật tư, hàng hoá mua về để dùng cho sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá:
 
Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (Tổng giá thanh toán)
 
Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ (Tổng giá thanh toán)
 
Nợ TK 156 - Hàng hoá (Tổng giá thanh toán)
 
     Có TK 311 - Vay ngắn hạn (Tổng giá thanh toán).
 
- Trường hợp tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán, ghi:
 
Nợ TK 331 - Phải trả cho người bán (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
 
Nợ TK 315 - Nợ dài hạn đến hạn trả (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
 
Nợ TK 341 - Vay dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
 
Nợ TK 342 - Nợ dài hạn (Theo tỷ giá ghi sổ kế toán)
 
Nợ TK 635 - Chi phí tài chính (Số chênh lệch giữa tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng lớn hơn tỷ giá ghi sổ kế toán)
 
     Có TK 311 - Vay ngắn hạn (Theo tỷ giá thực tế giao dịch hoặc tỷ giá bình quân liên ngân hàng)
 
- Khi doanh nghiệp trả nợ tiền vay ngắn hạn bằng tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng, ghi:
 
Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn
 
     Có các TK 111, 112.
 
- Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái trong giao dịch thanh toán nợ vay ngắn hạn, ghi:
 
Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 311)
 
     Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (4131) (Lỗ tỷ giá hối đoái)
 
     Có các TK 111 (1112), 112 (1122) (Tỷ giá hối đoái ghi sổ kế toán của TK 1112, 1122).
 
-Nếu phát sinh lãi tỷ giá hối đoái, ghi:
 
Nợ TK 311 - Vay ngắn hạn
 
     Có TK 413 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái.
 
Định khoản kế toán hay hạch toán kế toán là tiền đề hay gọi là môn cơ sở ngành bắt buộc với học viên. Bạn cần chú trọng đỡ mất gốc cho mình. KẾ TOÁN HÀ NỘI đào tạo nguyên lý kế toán cấp tốc ôn lại.
 
Chúc bạn thành công !
Bình luận

Bình luận

CHU M VAN SON
2018-09-25 08:43:37

Trường hợp TSCĐ vô dịch vụ dọn dẹp sổ sách kế toán của TSCĐ vô hình hình mua sắm được don dep so sach ke toan o hoang mai được phản ánh theo thanh toán theo dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng hạch toán vào chi phương thức trả chậm,driver máy in Canon E410 trả tiền ngay được trả góp, nguyên giá excel online phí SXKD theo kỳ

hồ thị ngọc thuý
2018-09-28 05:45:28

Vay chiết khấu 389.500 usd tỷ giá 23.390 đ/usd để trả nợ vay usd và vay vnd. trong khoản vay đó, bán 278.000 usd lại ngân hàng với tỷ giá 23.331đ/usd trả nợ vay vnd, còn lại 111.500 usd trả nợ vay usd. nhờ anh chị chỉ giúp em cách hạch toán đúng. cám ơn

hồ thị ngọc thuý
2018-09-28 05:54:07

vay chiết khấu 389.500 usd tỷ giá hạch toán 23.390đ/usd trả nợ vay VND và USD ngắn hạn cho ngân hàng. trong khoản vay đó, cty bán lại 278.000 usd tỷ giá 23.331 đ/usd cho ngân hàng để trả nợ vay VND. còn lại 111.500 usd trả nợ vay ngắn hạn USD. mong anh/chị hướng dẫn em cách hạch toán. e cám ơn

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn