Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmĐiều gì sẽ gây giảm khấu hao lũy kế?

 
Sự giảm giá trị hao mòn lũy kế sẽ xảy ra khi tài sản được bán, loại bỏ, hoặc đã nghỉ hưu. Vào thời điểm đó, khấu hao lũy kế của tài sản và chi phí của nó được lấy ra từ các tài khoản. (The ròng của hai lượng-được gọi là giá trị sổ sách hoặc mang giá trị sau đó được so sánh với số tiền thu được để xác định xem có sự tăng lên hay mất mát về việc xử lý.)
 
Một số sách giáo khoa kế toán nhà nước rằng các chi phí của một chi mà mở rộng cuộc sống hữu ích của một tài sản nên được ghi nợ vào tài khoản khấu hao lũy kế thay vì các tài khoản tài sản. Một mục như vậy cũng sẽ làm giảm dư nợ tín dụng trong tài khoản khấu hao lũy kế.
Bình luận

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn