Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcmchu kỳ kinh doanh là gì?

 
Chu trình điều hành cũng được gọi là chu kỳ chuyển đổi tiền mặt . Trong bối cảnh của một nhà sản xuất các chu kỳ kinh doanh đã được mô tả như là số lượng thời gian mà nó cần cho tiền mặt của nhà sản xuất được chuyển đổi thành các sản phẩm cộng với thời gian cần cho các sản phẩm được bán và chuyển lại thành tiền mặt. Nói cách khác, chu kỳ kinh doanh của nhà sản xuất bao gồm:
trả tiền cho các nguyên liệu cần thiết trong sản phẩm của mình
 
trả cho các chi phí lao động và chi phí cần thiết để chuyển đổi các nguyên liệu thô thành các sản phẩm
 
giữ thành phẩm trong kho cho đến khi chúng được bán
 
chờ đợi thanh toán tiền mặt của khách hàng đối với các sản phẩm đã được bán
 
Một số tính toán chu kỳ kinh doanh là tổng của:
 
các doanh 'ngày hàng tồn kho (365 ngày / hàng tồn kho tỷ lệ doanh thu ), cộng với
 
các kỳ thu trung bình (365 ngày / tài khoản tỷ lệ doanh thu phải thu )
 
Tổng trên là đôi khi giảm được số ngày trong các điều khoản tín dụng của các khoản nợ phải trả. Chu kỳ hoạt động có tầm quan trọng trong việc phân loại tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn .
 
Trong khi hầu hết các nhà sản xuất đã hoạt động chu kỳ của một vài tháng, một số ngành công nghiệp đòi hỏi thời gian xử lý rất dài. Điều này có thể dẫn đến một chu kỳ kinh doanh đó là dài hơn một năm.
 
Để phù hợp với những ngành công nghiệp, các định nghĩa của các kế toán của tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn bao gồm các cụm từ sau: ... trong vòng một năm hoặc trong chu kỳ kinh doanh, nào là còn .
 
Bình luận

Bình luận

Vuong Văn vượng
2018-09-25 08:44:11

vốn của doanh nghiệp,dịch vụ kiểm toán ở long biên hoặc thu về. Nếu thì nguyên giá dịch vụ kiểm toán ở thanh xuân việc trao đổi, là giá trị hợp lý sơ đồ tài khoản 911 thanh toán bằng của các chứng từ chuyển powerpoint 2010 sang video chứng từ liên quan được phát hành liên quan sử dụng hàm INDEX trong Excel đến quyền sở hữu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn