Trung-tam-dao-tao-ke-toan-tphcm


Tài khoản kế toán TT200
Làm thế nào một công ty có thể nhanh chóng tăng tỷ lệ thanh khoản?

Làm thế nào một công ty có thể nhanh chóng tăng tỷ lệ thanh khoản?

Tỷ lệ thanh khoản của công ty là một thước đo khả năng thanh toán hết các khoản nợ với các tài sản hiện tại của nó . Tỷ lệ này được tính bằng cách lấy sự khác biệt giữa các khoản nợ và dự trữ có điều kiện và sử dụng con số đó để chia tổng tài sản của công ty.
Tại sao các cổ đông cần báo cáo tài chính?

Tại sao các cổ đông cần báo cáo tài chính?

Cổ đông cần báo cáo tài chính để đánh giá đầu tư vốn cổ phần của họ và giúp họ đưa ra quyết định sáng suốt về cách bỏ phiếu về các vấn đề của công ty. Khi đánh giá đầu tư, các cổ đông có thể thu thập dữ liệu có ý nghĩa được tìm thấy trên báo cáo tài chính.
Tỷ lệ vốn lưu động tốt là gì?

Tỷ lệ vốn lưu động tốt là gì?

Các tỷ lệ vốn lưu động là một thước đo rất cơ bản của thanh khoản. Nó có nghĩa là để chỉ ra làm thế nào có khả năng một công ty là đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại của nó và là một biện pháp khả năng thanh toán tài chính cơ bản của công ty.
Vốn lưu động có thể quá cao?

Vốn lưu động có thể quá cao?

Tỷ lệ vốn lưu động của công ty có thể quá cao theo nghĩa là tỷ lệ quá cao thường được coi là dấu hiệu cho thấy hiệu quả hoạt động kém. Một tỷ lệ cao có thể có nghĩa là một công ty đang để lại một số lượng tài sản tương đối lớn không sử dụng cho mục đích tái đầu tư vốn sẵn có để phát triển và mở rộng kinh doanh của mình.
Làm cách nào để tính toán vốn lưu động?

Làm cách nào để tính toán vốn lưu động?

Vốn lưu động thể hiện khả năng thanh toán các khoản nợ hiện tại của công ty với tài sản hiện tại của công ty. Vốn lưu động là một biện pháp quan trọng về sức khỏe tài chính, vì các chủ nợ có thể đo lường khả năng trả nợ của công ty trong ngắn hạn hoặc dưới một năm.
Liệu vốn lưu động có tính thanh khoản?

Liệu vốn lưu động có tính thanh khoản?

Vốn lưu động là một số liệu thường được sử dụng, không chỉ cho thanh khoản của công ty mà còn cho hiệu quả hoạt động và sức khỏe tài chính tổng thể của nó. Một công ty đầu làm việc l là vốn cần thiết cho nó để hoạt động trên một cơ sở hàng ngày, vì nó đòi hỏi một số tiền nhất định của tiền mặt để trang trải chi phí bất ngờ,
QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 40

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 40

QUY ĐỊNH CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC SỐ 40 Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2016/QĐ-KTNN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước
Cái gì gây ra giảm Khấu hao lũy kế?

Cái gì gây ra giảm Khấu hao lũy kế?

Điều gì gây ra Cái gì gây ra giảm Khấu hao lũy kế? trong doanh nghiệp tụt dốc nhanh.
Điều gì sẽ gây giảm khấu hao lũy kế?

Điều gì sẽ gây giảm khấu hao lũy kế?

Doanh nghiệp bạn ra sao khi có Điều gì sẽ gây giảm khấu hao lũy kế?
chu kỳ kinh doanh là gì?

chu kỳ kinh doanh là gì?

Thế nào được gọi là một chu kỳ kinh doanh là gì? Một số tính toán chu kỳ kinh doanh là tổng của:
lãi suất thực tế hoặc thực trên đầu tư trái phiếu?

lãi suất thực tế hoặc thực trên đầu tư trái phiếu?

Làm thế nào để bạn tính toán lãi suất thực tế hoặc thực trên đầu tư trái phiếu?
Lợi tức tối thiểu là gì?

Lợi tức tối thiểu là gì?

bạn hãy nêu định nghĩa Lợi tức tối thiểu là gì? cách hạch toán các lợi ích cho doanh nghiệp
1234

0982.686.028