Bài tập excel

lãi suất thực tế hoặc thực trên đầu tư trái phiếu?

lãi suất thực tế hoặc thực trên đầu tư trái phiếu?

Làm thế nào để bạn tính toán lãi suất thực tế hoặc thực trên đầu tư trái phiếu?
Lợi tức tối thiểu là gì?

Lợi tức tối thiểu là gì?

bạn hãy nêu định nghĩa Lợi tức tối thiểu là gì? cách hạch toán các lợi ích cho doanh nghiệp
Hướng dẫn hạch toán tài khoản 311

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 311

Phương pháp hạch toán và định khoản tài khoản 311 - vay ngắn hạn. Theo thông tư 200 mới ban hành hiện nay. Có sự thay đổi nhất định với tài khoản này.
123